[ေဒါက္ တာ incest ၏ ကိုယ္ ပိုင္ မွတ္ စု ေလး တစ္ ခု မွ် သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ မိ မိ ႏွင့္ ၀ါ သ နာ တူ သူ မ်ား အ လြယ္ တ ကူ ဖတ္ လို ့ ရ ၾကည့္ လို ့ရ ေအာင္ စု စည္း ေပး ထား ပါ သည္ ။ မွတ္ စု ျဖစ္ ေလ ေတာ့ အ ေဟာင္း ေရာ အ သစ္ ပါ ကိုယ္ ႀကိဳက္ တာ ကိုယ္ စု ေဆာင္း ၿပီး တင္ ထား ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။ ၾကည့္ သူ က သာ လွ်င္ မိ မိ ႀကိဳက္ ရာ ကို ရွာ ေဖြ ၾကည့္ ရႈ ၾက ပါ ေလ ။ စာ အုပ္ မ်ား ၊ ၀ တၳဳ မ်ား ကို ဦး စား ေပး စု စည္း ေပး ထား ပါ သည္ ။ စီ ေဘာက္ ထဲ တြင္ လြတ္ လပ္ စြာ ေပါက္ ကြဲ သြား ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ]ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ incest ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား skysports415@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
No posts.
No posts.